Vrchotova, N., Kuzel, S., Triska, J., Kolar, L., & Totusek, J. (2002). Extraction and Analysis of Phenolic Compounds of Echinacea purpurea (L.) Moench. Chemické Listy, 96(7). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2320