Vraníková, B., Franc, A., Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2016). Biorelevantní disoluční media simulující podmínky trávicího traktu. Chemické Listy, 110(2), 126–132. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/233