Patocka, J., Strunecka, A., & Stiborova, M. (2001). Microtubule Inhibitors. Chemické Listy, 95(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2368