Mokos, L., Kozubek, E., Jelinek, P., & Pavlovsky, J. (2001). 29Si NMR Structure Analysis of Water Glass Samples. Chemické Listy, 95(11). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2371