Navratil, T., Dlaskova, Z., Kopanica, M., & Novotny, L. (2001). Microwave Mineralization of Body Fluids. Chemické Listy, 95(2). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2448