Tukac, V. (1999). Catalytic Wet Oxidation oí Industrial Waste Water. Chemické Listy, 93(9). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2579