Cerveny, L. (1999). Synthetic Fragrant and Flavouring Substances. Chemické Listy, 93(7). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2593