Smrčková, Š., Bindzar, J., & Halamová, M. (2015). Jodované kontrastní látky jako polutanty vody. Chemické Listy, 109(12), 898–907. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/270