Fojtíková, L., Göselová, S., & Holubová, B. (2015). Anabolické androgenní steroidy – nebezpečí v doplňcích stravy. Chemické Listy, 109(12), 913–917. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/272