Beránek, M., Drastíková, M., Gabalec, F., Palička, V., & Čáp, J. (2015). Syntetický multilokusový kalibrátor pro studium genové exprese v nádorech hypofýzy vyvolávajících akromegalii. Chemické Listy, 109(12), 938–941. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/276