Slavíček, P., Ončák, M., Poterya, V., & Fárník, M. (2008). Synthesis in Flying Nanoreactors: Noble Gas Hydrides. Chemické Listy, 102(7). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2830