Srkalová, S., Kalíková, K., & Tesařová, E. (2008). The Presence and Importance of Enantiomers in Food. Chemické Listy, 102(7). Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2832