Kořínková, A., Mikuška, P., & Večeřa, Z. (2014). Složení, zdroje a analýza ve vodě rozpustných organických sloučenin v atmosférických aerosolech. Chemické Listy, 108(7), 667–672. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2934