Michl, J. (2016). Jak pomáhá kvantová chemie singletovému štěpení zvýšit účinnost slunečních článků. Chemické Listy, 110(5), 365–370. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2952