Podešva, J., Hrubý, M., Trhlíková, O., Dušková Smrčková, M., & Chmelíková, D. (2018). Čisté aspartáty pro vysoce odolné nátěrové hmoty. Chemické Listy, 112(2), 117–121. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2993