Trousil, J., Hrubý, M., Šlouf, M., & Štěpánek, P. (2015). Příprava a charakterizace lékových forem včelího propolisu. Chemické Listy, 109(10), 784–787. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/302