Holý, P. (2018). Český lithiový poklad. Chemické Listy, 112(3), 141–142. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3024