Kobetičová, K., Petrová, Z., & Kočí, V. (2015). Význam expozičních cest pro biodostupnost chromu v půdním prostředí. Chemické Listy, 109(10), 794–798. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/304