Obsah čísla a tiráž. (2016). Chemické Listy, 110(4), 319–320. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3052