Obsah čísla a tiráž. (2015). Chemické Listy, 109(12), 965–966. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3080