Hrubý, M. (2018). Samouspořádání v polymerních systémech inspirované živou přírodou. Chemické Listy, 112(5), 294–300. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3086