Petrová, Š., Soudek, P., & Vaněk, T. (2015). Retardanty hoření, jejich použití a vliv na životní prostředí. Chemické Listy, 109(9), 679–686. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/312