Benešová, E. (2018). Ve zkratce o zkratkách. Chemické Listy, 112(7), 401. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3126