Benešová, E. (2018). Porod, který se zapsal do dějin. Chemické Listy, 112(7), 457–461. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3136