Loukotková, L., & Hrubý, M. (2018). Polysacharidy jako stavební bloky hybridních kopolymerů. Chemické Listy, 112(8), 498–507. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3149