Kredatusová, J., Beneš, H., Hodan, J., Vyroubalová, M., & Kruliš, Z. (2018). Stíněné aminy jako alternativa α-tokoferolu pro stabilizaci polyethylenu. Chemické Listy, 112(8), 550–556. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3156