Hegedűs, O., Čepelová, D., & Hegedűsová, A. (2015). Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách. Chemické Listy, 109(9), 710–713. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/316