Wasserbauer, R., Rácová, Z., & Loušová, I. (2015). Vliv společenstva řas a bakterií na tvorbu korozivně aktivních sloučenin, které degradují silikátové stavební materiály. Chemické Listy, 109(9), 718–721. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/318