Herman, Z., Harnisch, M., Ballauf, L., & Scheier, P. (2018). Heterogenní reakce mezi ionty dusíku a uhlovodíky adsorbovanými na povrchu pevných látek. Chemické Listy, 112(10), 701–707. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3195