Prášilová, J., Klečková, M., & Kameníček, J. (2015). Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemické Listy, 109(9), 726–731. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/320