Růžičková, J. (2018). Nadace a její potenciál. Chemické Listy, 112(11), 733. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3210