Gruberová, L., & Kratochvíl, B. (2018). Lékové formy vinanu zolpidemu. Chemické Listy, 112(11), 734–740. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3211