Leitner, J. (2018). Vliv velikosti a tvaru částic na vlastnosti léčiv. Chemické Listy, 112(11), 741–751. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3212