Fialová, A., & Kotlík, P. (2019). Parametry rozpustnosti a jejich využití pro výběr vhodného rozpouštědla nejen v restaurátorské praxi. Chemické Listy, 113(1), 10–15. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3260