Salačová, L., Faltusová, Z., & Ovesná, J. (2015). Jaké mechanismy využívají rostliny pro obranu proti houbovým patogenům. Chemické Listy, 109(8), 613–618. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/327