Brandeburová, P., Grenčíková, A., & Mackuľak, T. (2019). Nanočastice – ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické Listy, 113(2), 97–103. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3287