Zelenka, J. (2019). Kyselina mléčná jako signální molekula a její preventivní a terapeutický potenciál. Chemické Listy, 113(2), 104–110. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3288