Podešva, J. (2019). Brexit a věda. Chemické Listy, 113(3), 133. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3311