Peterková, L., Rimpelová, S., Kmoníčková, E., & Ruml, T. (2019). Seskviterpenové laktony: od plevelu k léčivu. Chemické Listy, 113(3), 149–155. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3314