Lomenova, A., & Hroboňová, K. (2019). Polyméry s odtlačkami molekúl ako chirálne stacionárne fázy v HPLC. Chemické Listy, 113(3), 156–164. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3315