Inzerát. (2019). Chemické Listy, 113(3), 186. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3319