Holý, P. (2019). Rozkvetlý máj. Chemické Listy, 113(5), 281. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3352