Leňková, L., & Zdeňková, K. (2019). Trendy ve značení geneticky modifikovaných organismů. Chemické Listy, 113(5), 282–291. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3353