Lencová, S., Zdeňková, K., Akhatova, D., & Demnerová, K. (2019). Aktuální trendy druhové identifikace rybího masa pomocí molekulárně-biologických metod. Chemické Listy, 113(5), 292–300. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3354