Gruberová, L., & Kratochvíl, B. (2019). Pevné disperze málo rozpustných léčiv. Chemické Listy, 113(6), 383–390. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3382