Janusčak, J., Kindl, M., Matuška, O., Kukula, P., & Kačer, P. (2017). Renesance využití acetylenu: technologie 1,4-butandiolu. Chemické Listy, 111(2), 142–148. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/34