Lapčík, O., Wimmer, Z., Opletal, L., Moravcová, J., Čopíková, J., & Drašar, P. (2015). Přírodní látky kyselé chuti. Chemické Listy, 109(7), 488–491. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/340