Januščák, J., Václavík, J., Šot, P., Pecháček, J., Vilhanová, B., Kuzma, M., & Kačer, P. (2015). Aktuální témata asymetrické transfer hydrogenace iminů. Chemické Listy, 109(7), 492–498. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/341