Botek, M., Grosová, S., & Zemanová, P. (2019). Manažerské specializace na technických vysokých školách v západoevropských zemích. Chemické Listy, 113(7), 447–451. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3412