Gajdziok, J., & Vetchý, D. (2019). Postupy maskování chuti využívané ve farmacii. Chemické Listy, 113(9), 522–529. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3449